Eerste communie Brakel

Beste ouders

Op zondag 1 mei 2022 doet jullie kind zijn/haar eerste communie.
Wellicht willen jullie dit mooi moment later nog eens opnieuw beleven door het bekijken van de foto’s.
We zorgen al zeker voor een groepsfoto, heel wat foto’s tijdens de dienst en tot slot een gezinsfoto met de communicant.

Na de communie zal ik dan alle foto’s in een digitaal fotoalbum plaatsen waar u deze dan kan bekijken én downloaden.
De prijs hiervoor is €25 per persoon. Dit bedrag mag je overschrijven op rekeningnummer BE34 9734 1022 8390 op naam van Carlo Lippens. Graag overschrijven tegen ten laatste 10 april 2022.

Net zoals u kijk ik alvast uit naar dit mooie moment.

met vriendelijke groeten
Carlo